Registrering

For å nytta Setesdølens digitale plattform og våre tenester, må du registrere ein gratis digital brukar.

Allereie abonnent?

full tilgang og administrér abonnementet ditt! Me treng berre å vite ditt abonnements- og postnummer. Abonnementsnummeret finn du på tilsendt faktura frå oss.

Finn du det ikkje?

Du kan også motta abonnementsnummeret ditt på SMS, eller kontakte kundesenteret så hjelper me deg.